1. פרויקטים בעלי ערך כלכלי ישיר – פרויקטים אשר הקמתם או הפעלתם יביא למאזן כספי חיובי בעבור החכ"ל.
  2. פרויקטים בעלי ערך כלכלי עקיף – פרויקטים אשר הקמתם או הפעלתם יביאו לתועלות ציבוריות אשר בהן תועלת כלכלית של פיתוח האזור מבחינה עסקית, הגם אם אינם מביאים תועלת כלכלית ישירה לחכ"ל.
  3. פרויקטים בעלי ערך ציבורי – פרויקטים אשר הקמתם יתנו ערך ציבורי בהתאם למטרות המועצה.

אופי פרויקטים