1. ייזום פרויקטים לקידום הנושאים השונים המתקשרים לתחומי עיסוקה של החברה.
  2. כתיבת תכניות אב ותכלול פעילויות תעשייתיות, תיירותיות ועסקיות במרחב המועצה תוך בחינת הצרכים של משתמשי הקצה.
  3. גיבוש ובחינת תכניות עסקיות למיזמים כלכליים.
  4. קידום תשתיות סטטוטוריות (תב"ע) שיש להן ערך עסקי / כלכלי / תיירותי
  5. הובלה, תכנון וביצוע של פרויקטים בתחומים השונים הרלוונטיים לתחומי עיסוקה.
  6. יצירת שיתופי פעולה עם בעלי תפקידים וגורמים ציבוריים ופרטיים.
  7. גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים, קרנות ופרטיים
  8. שדרוג, מימוש והפעלת נכסים שבבעלות המועצה האזורית תמר.
  9. יצירה וניהול תהליכי עבודה תקינים ומוסדרים, בקרה תקציבית והתאמת המבנה הארגוני למשימות.