אפעה

התעשייה:  פסולת.

תחום פעילות:  הטמנת פסולת מעורבת ("ביתית").

אפעה