בושמיה:

בלב מתחם עין בוקק נמצא מבנה עתיק מהתקופה הקדומה שנקרא: הבושמיה. במבנה זה תושבי המקום היהודים הפיקו את בושם האפרסמון, וכך, שיירות הסוחרים שהיו יוצאות מהמזרח, עברו דרך אזור ים המלח ושינעו את בושם האפרסמון למערב, מוצר שנמכר בכסף רב.

סוד הייצור היה שמור עם תושבי המקום שאף כתבו קללה למפר והמגלה את סוד הייצור:

"כל מי שיגרום לסכסוך בין איש לחברו או יאמר לשון הרע על חברו לגויים או יגנוב את חפצי חברו או מי שיגלה את סוד הקריה לגויים – זה שעיניו משוטטות בכל הארץ ורואה נסתרות, הוא ייתן פניו באיש ההוא ובזרעו, ויעקור אותו מתחת השמים"

הקללה נכתבה על ידי אנשי הקהילה על מנת לשמור על "סוד הקריה" כאשר יתכן ומדובר בתהליך ייצור והפקה של בושם האפרסמון. כתובת זו נכתבה כשלוש מאות שנה לאחר שמבנה הבושמייה יצא משימוש ומשמשת עדות להמשך גידול האפרסמון והפקת בושמו וחשיבותו לקהילה היהודית במקום.

עדויות נוספות לאפרסמון נמצאו בכתובות בארמית ובעברית על גבי כלי ושברי חרס. על שבר חרס ממצדה נמצאה כתובת בארמית ...ז בלסנה המתייחס לשרף האפרסמון. על פך נוסף (ממקור לא ידוע) כתוב בארמית בלזמה  ומצידו השני בלזם  בעברית, כשהכוונה לאפרסמון.

בימים אלו יצאנו לתהליך תב"ע מתוך רצון להקים מרכז חוויה ובית קפה בניחוח מקראי הצמודים לעתיקות. המרכז יספר את הסיפור העתיק, אופן הייצור והבאת כלים עתיקים מאותה תקופה ובכך לשמר ולהנגיש את התרבות העתיקה למטיילים ולתיירים.

בושמיה