חיפה נגב טכנולוגיות בע"מ

התעשייה:  דשנים, מוצרי לחקלאות מדייקת

תחום פעילות:  ייצור חנקת אשלגן המשמש להפקת דשנים מיוחדים ומלחי זרחן המשמשים למגוון יישומים תעשייתיים

חיפה נגב טכנולוגיות בעמ