כי"ל רותם(אמפרט)

התעשייה:  דשנים, ייצור, שיווק ומכירה.

תחום פעילות:  כרייה והשבחת פוספטים, ייצור דשנים, חומצות זרחתיות ברמות ניקיון שונות וכימיקלים אחרים

כיל