מכלול זוהר:

נחל זוהר הינו בעל חשיבות היסטורית ומספר אתרים ארכיאולוגיים מרשימים וייחודים כגון מצד זוהר. נוסף על זאת, המגוון הגיאולוגי והביולוגי הייחודי של הנחל מייצר מגוון נופים המהווים הזדמנויות להקמת מוקדי משיכה ופעילות לקהלי יעד שונים. כל אלו, בתוספת הקרבה למתחם מלונות ים המלח הנמצא בתנופת פיתוח מואץ, מייצרים את הצורך הדחוף בתכנון כולל של פוליגון הנחל לצורך הנגשתו, שימורו, ואחזקתו השוטפת.

התוכנית תקדם הקמת תשתית לפעילויות תיירותית וטיילות, תוך פגיעה מינימלית בטבע וסביבותיו כגון: פעילויות Outdoor, פעילות אתגרית משפחתית, חניון יום, הגדרת אזורי אל-געת לטובת מסלולי הליכה ללא פגיעה באופי הנחל, הכשרת האזור מתחת לגשר כביש 90 לטובת אירועים בטבע , שיקום ושיחזור של סכרים עתיקים ומצד זוהר, חשיבה על האזורים המופרים של קידוחי מקורות וקידוח ים המלח. שילוב המצפורים על כביש 31 במכלול הפעילות של הנחל ועוד.

ד"ר שחר שילה וצוותו מכינים תוכנית אב לשדרוג מכלול זוהר ומיד לאחר מכן נכנס לשלב תכנון וביצוע.

בנוסף לזאת, בימים אלו אנחנו מסיימים מספר בדיקות בנחל זוהר (מתחת לגשר) על מנת להחזיר את האירועים מתחת לגשר. פרטים בהמשך...

מכלול זוהר

מכלול זוהר

מכלול זוהר