לחברה הכלכלית תמר דרוש/ה לתפקיד:

אחראי/ת תיאום ובקרה - 

אחראי/ת על ריכוז העבודה המנהלית בחברה וסיוע למנכ"ל לתיאום ובקרה במעקב ובקרה על התקדמות תוכניות העבודה ופרויקטים שונים תחת אחריות החברה.

*קורות חיים ושאלון למועמד/ת (המופיע בקבצים מטה) יש להגיש באופן מלא למייל shiribs@ma-tamar.co.il עד ליום 04.08.2022 בשעה 12:00.

הגדרות התפקיד המלאות מופיעות בקובץ המצורף מטה.