מפעלי ים המלח

התעשייה:  הפקת מחצבים באזור ים המלח.

תחום פעילות:  יצרנית אשלג, ברום ותרכובות ברום ומגנזיום. מתחם מפעלי ים המלח מחולק ל- 3 מפעלים (כמודגש לעיל) כאשר לכל אחד התמחות ייחודית

מפעלי ים המלח