מקסימה

התעשייה:  גז תעשייתי.

תחום פעילות:  ייצור פחמן דו חמצני.

מקסימה