מתחמי תעשייה ותעסוקה

פעילות המפעלים במרחב המועצה מאופיינת בעיקרה כתעשייה כבדה. תעשייה המבוססת ברובה על המחצבים המקומיים בחלוקה לסוגים: כימית, פטרוכימית וכריית חול.

מרחבי התעשייה הינם שלושה:

  • מישור רותם – אזוה"ת המרכזי.
  • סדום – מפעלי ים המלח.
  • נווה זוהר – מתחם תעסוקה עתידי, אשר ייעודו מוגדר: עורף טכני ולוגיסטי למתחם התיירות.