פריקלאס ים המלח

התעשייה:  תוספים למזון, תרופות ולתעשייה

תחום פעילות:  יצרנית אבקות מגנזיה.

פריקלאס