1. ניהול, מינוף, פיתוח ומתן שירותים לתעשייה.
  2. פיתוח תשתיות תיירותיות במרחב ים המלח לתועלות כלכליות ישירות או עקיפות.
  3. יצירת שיתופי פעולה והזדמנויות עסקיות הקשורים למתן שירותים לתועלת הציבור או לשירותים משלימים ובפרט כאשר קיים כשל שוק.
  4. ייזום תכנון וביצוע פרוייקטי פיתוח מגוונים עבור המועצה.