החברה הכלכלית חבל ים המלח מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אחזקה לנכסי המועצה האזורית תמר אשר נמצאים בניהול והפעלת החברה.

מצורפים מסמכי ההזמנה המפרטים את השירותים הנדרשים, דרישות המשרה והיקף השירותים.

לו"ז הליך:

הגשת הצעות במייל לכתובת rina@ma-tamar.co.il עד לתאריך 08.05.2022.

מועמדים אשר יתאימו לדרישות התפקיד יזומנו לראיון איכות פרונטלי. ראיונות האיכות יתקיימו ביום ראשון, 10.05.2022, בין השעות 11:00-13:00 במשרדי החברה הכלכלית אשר בבניין המועצה האזורית תמר, נווה זוהר. איש אחזקה - סופי.pdf