תחומי עיסוק

  • ריכוז הפעילות התעשייתית.
  • פיתוח מרחבי תעשייה ותעסוקה.
  • קידום שיח עם יזמים ותעשיינים בעלי עניין.
  • עבודה מול משרדי ממשלה.
  • הגדרת מדיניות פיתוח תעשייה ואופי המענה התפעולי עפ"י ובכפוף לאמנת השירות.