HUB:

בימים אלו מסתיימת עבודת אפיון, שבוצעה ע"י גברת שלי כהן, לתכנון מרכזי HUB בארבעה ישובים במועצה. כל זאת מתוך רצון להעניק לתושבי המועצה מקום מפגש ו/או משרד אישי על מנת לקיים שגרת עסקים מקצועית, עם מערכות תומכות וסביבת עבודה נעימה.

בימים אלו יצאנו לדרך לתכנון מרכזי עסקים (HUB) בבית היוצר וביישובי הכיכר. בעתיד נצא להקמת שני האבים נוספים, בהר עמשא ובקיבוץ עין גדי.