החברה הכלכלית חבל ים המלח הינה זרוע הפיתוח המרכזית של המועצה לקידום מיזמים כלכליים מניבים. ייעודה המרכזי של החברה הינו פיתוח פרויקטים מניבים - ייזום, קידום, תכנון, ביצוע, תחזוק ומינוף פרויקטים ועסקאות כלכליות לטובת קידום המועצה והאזור. בנוסף, מהווה החברה את זרוע המועצה לקידום התעשייה במועצה, לפיתוח תשתיות תיירות ולקידום הפיתוח הדמוגרפי באמצעות קידום דיור להשכרה.

 בהתאם לייעוד החברה, החכ"ל תפעל לקידום הנושאים הבאים תוך ניצול הזדמנויות עסקי למינוף נכסי החברה וליצירת מקורות הכנסה נוספים.

החברה תקדם מספר פרויקטים מניבים לקידום בטווח הזמן הבינוני והארוך. הפרויקטים יתוכננו ויבוצעו תוך שיתוף גורמי עניין שונים – המועצה, משרדי ממשלה בדרך של השתתפויות, הלוואות ומענקים, גופי מימון לצורך קידום עצמי של פרויקטים ויזמים פרטיים בדרך של שותפות ציבורית – פרטית (PPP).

בין הפרויקטים בהם עוסקת החכ"ל בתחום זה ניתן למנות:

  • פיתוח והקמה של תשתיות תיירות בשטח המועצה.
  • קידום והתאמת פעילות הסולריום.
  • המשך פיתוח והרחבת מנחת בר יהודה לפעילות תעופה משמעותית.
  • הקמת אטרקציות תיירותיות אטרקטיביות במתחם המלונות בפרט ובשטחי המועצה בכלל.
  • הקמה וקידום של מתחמי מזון, שירותים נלווים ואפשרויות לינה מגוונות כמוצר משלים ושונה מהמלונות.

קידום התעשייה במועצה

החכ"ל תפעל לפיתוח והרחבת  אזורי התעשייה במרחב המועצה באמצעות תכנון אזור תעשיה תעסוקה חדש בנווה זהר וקידום תב"עות במישור רותם, שיווק ליזמים חדשים, סיוע ליזמים המתעניינים באזור וליזמים הנמצאים בתהליך הקמה של מפעל.  כמו כן, החכ"ל תפעל לשיפור השירות הניתן על ידי  המועצה על ידי קשר רציף עם התעשיינים ותכלול הקשר בין יחידות המועצה השונות ואזור התעשייה.

יצירת התשתיות הפיסיות לצמיחה ולפיתוח דמוגרפי באמצעות פרויקטים של בניה להשכרה.

מתן מענה ליעדי המועצה בנושא צמיחה ופיתוח דמוגרפי באמצעות בנייתם של יחידות דיור על ידי החברה הכלכלית חבל ים המלח והשכרתן לאגודות אשר תשכרנה אותן למשתכנים, מתיישבים חדשים או בנים ממשיכים.