תחנת הכח OPC

התעשייה:  חשמל

תחום פעילות:  תחנה כח דו-דלקית (גז טבעי וסולר כגיבוי), בטכנולוגיית מחזור משולב, בהספק מותקן של כ- 466 מגה וואט

תחנת הכח OPC